Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.130/2016/5. szám

A Fővárosi Törvényszék a által képviselt ENORMUS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1115 Budapest, Fraknó u. 18. A. épület fszt. 2.) felperesnek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/65/2014.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. évi augusztus hó 29. napján kelt 5.K.32.772/2015/34. számú ítélete ellen a felperes által 35. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2017. évi június hó 21. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 150.000 (azaz száz- ötvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 966.900 (azaz kilencszázhatvanhatezer-kilencszáz) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.