A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-35/2014. ügyszámon eljárást indított a Best Life Center Kft-vel és a GENERÁL FUTURE Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. április 29-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Best Life Center Kft-vel és a GENERÁL FUTURE Kft-vel szemben, mert a vállalkozások által kezelt és működtetett, valamint szervezett fogyasztói csoportokat népszerűsítő kereskedelmi gyakorlatok a fogyasztók részére valószínűsíthetően nem megfelelő módon jelenítettek meg információkat a fogyasztói csoportok azon lényeges tulajdonságairól, amelyek alapján a fogyasztók számára egyértelműen érzékelhető lehetett volna, hogy milyen konstrukcióról van szó. Így többek között a vásárlói jog gyakorlásának tartalmáról és bizonytalan idejéről, a kockázati tényezőről, a megszerezhető termékek jellegéről, a fogyasztói csoportban történő részvétel költségeiről adott tájékoztatások tekinthetők kifogásolhatónak. Előbbiek révén az ügyfél annak reményében kívánt szerződést kötni a fogyasztói csoport szervezőjével, hogy hamarosan pénzhez jut.

Az eljárás alá vont vállalkozások fenti magatartásaikkal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének a), b) pontjaiban – különös tekintettel a bd), bg) alpontokban foglaltakra is – és c) pontjában foglalt tényállások megvalósításával valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A fogyasztói csoportokról bővebb információ megtalálható a GVH által üzemeltetett www.nedoljonbe.hu honlapon.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. május 14.

Gazdasági Versenyhivatal

 

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban