Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Sanofi Aventis Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-82/2012. ügyszámon eljárást indított a Sanofi Aventis Zrt-vel szemben a gyógyszertárból vény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámozására vonatkozó szabályok, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. október 15-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Sanofi Aventis Zrt-vel szemben, mert a Normaflore kemény kapszula készítményének népszerűsítése során olyan állításokat alkalmazott, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg a gyógyszertárból vény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámozására vonatkozó szabályoknak, továbbá a termék összetevői tekintetében egyes állításai valószínűsíthetően megtévesztik a fogyasztókat.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás valószínűsíthetően megsértette a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 17. § (1) bekezdésének d) pontját, továbbá valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének ba) és bg) alpontjaiban, valamint a melléklet 17. pontjában foglalt tényállást, valamint a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat, amellyel feltételezhetően megsértette a 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. október 18.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu