Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/082/2012.
Iktatószám : Vj/082-44/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa (a továbbiakban: Versenytanács) a dr. M. J. társasági és jogi igazgató által képviselt SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen a gyógyszertárból vény nélkül kiadható gyógyszerek reklámozására vonatkozó szabályok és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyalás tartását követően - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. a Normaflore kemény kapszula, gyógyszertárból vény nélkül is kiadható gyógyszert nem az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatta be, amikor

  • 2012. június 1. és 2012. július 15. között egyes kereskedelmi kommunikációban azt állította, hogy a Normaflore kemény kapszula a hasmenés okát is megszünteti,

  • 2012. június 13. és 2012. július 27. között egyes kereskedelmi kommunikációban a Normaflore kemény kapszula és a szervezet vitaminellátottsága közötti közvetlen kapcsolatra utaló állításokat tett.

A Versenytanács megállapítja továbbá, hogy a SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, mivel valótlan információt közölt a Normaflore kemény kapszula összetételéről, amikor a www.normaflore.hu honlapon 2012 júniusában azt közölte, hogy a Normaflore kemény kapszula kizárólag természetes anyagokat tartalmaz.

Az eljáró versenytanács a vállalkozást 2.500.000 Ft (kettőmillió-ötszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.