Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Vitaking Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-9/2011. ügyszámon eljárást indított a Vitaking Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. február 4-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Vitaking Kft-vel (Vitaking) szemben, mert az általa forgalmazott "Lactobacillus Acidophilus" étrend-kiegészítő termék kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően valótlan adatokat közöl a termék összetételét illetően, továbbá vélhetően megtévesztő módon gyógy- és betegséget megelőző hatást tulajdonít a Cink rágótabletta étrend-kiegészítő terméknek.

A Vitaking Kft. fenti magatartásával a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének ba) és bj) pontjaiban, valamint az Fttv. mellékletének 17. pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat.

Az eljárás alá vont vállalkozás fenti magatartásával valószínűsíthetően ugyancsak megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éhf.) 10. § (4) bekezdésének rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. március 3.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu