Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult az Üstöki Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj/007/2009. ügyszámon eljárást indított az Üstöki Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Kft. fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2009. január 20-án versenyfelügyeleti eljárást indított az Üstöki Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Kft. ellen.

A GVH észlelte, hogy az Üstöki Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Kft. az általa forgalmazott Tahiti Noni Juice és a Forever 365 Aloe Vera termékek népszerűsítésére megjelentetett tájékoztatásaiban valószínűsíthetően nem kellően megalapozottan gyógyhatást tulajdonít a nevezett termékeknek, és azokat olyan egészségre ható tulajdonságokkal ruházza fel, amellyel azok valószínűsíthetően nem rendelkeznek, illetve valószínűsíthetően valótlanul állítja, hogy azok alkalmasak betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására.

A GVH észlelte továbbá, hogy a vállalkozás a Tahiti Noni Juice, a Forever 365 Aloe Vera és a Prolong termékeket valószínűsíthetően folyamatos, nagymértékű árkedvezménnyel hirdeti, illetve a fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából valószínűsíthetően valótlanul állítja, hogy azok a kedvezményes áron csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, és ezáltal megfosztja a fogyasztót a tájékozott döntéshez szükséges időtől és alkalomtól.

Az eljárás alá vont fenti magatartása révén valószínűsíthetően megsértette:

  • a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a Tpvt. III. fejezetének rendelkezéseit,

  • az ezt követő időszak során közzétett tájékoztatások tekintetében pedig a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) mellékletének 7. és 17. pontjait.

A vizsgálattal érintett időtartam 2008. január 1-től az ügyindítás napjáig terjed.

A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. február 9.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu