A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (K&H) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a K&H MIX megtakarítás terméke népszerűsítése folyamán. A jogsértés elkövetéséért 80.000.000 forint bírságot szabott ki a GVH.

A K&H 2014. január 25. és február 28. között a K&H MIX megtakarítás termékét integrált marketingkommunikációs kampány keretében reklámozta. A megcélzott fogyasztók valamennyi hirdetésben kategorikusan megfogalmazott főüzenetként arról kaphattak tájékoztatást, hogy évi 7,80% kamat és EBKM jár a megtakarítás keretében, valamint a televízió-reklám és az online tartalmak kivételével az egyéb hirdetésekben a fogyasztók számára nem volt érzékelhetőaz a szűkítő kifejezés, hogy az akciós kamat kizárólag a „betéti részre” irányadó.

A GVH megállapította, hogy a K&H ugyan néhány lényeges feltételt megjelenített a reklámjaiban, azonban ez nem terjedt ki valamennyi lényeges feltételre (és arra se történt utalás, hogy további feltételek fennállnak), így az ígért évi 7,80% kamat és EBKM mérték nem felelt meg a valóságnak, mivel az akciós, a piaci szintet jelentősen meghaladó, magas kamatszint csak az alábbi, lényeges feltételek együttes teljesülése esetén volt elérhető:

  • a megtakarítás összege 150 000 Ft és 25 millió Ft közötti,
  • a megtakarítás 1/3 részét betétbe, 2/3 részét pedig befektetési alapba kellett elhelyezni,
  • a megtakarítást a befektetési alapok közül kizárólag zártvégű befektetési alapokba, zártvégű eszközalapokba vagy K&H hozambiztos életbiztosításba lehetett elhelyezni,
  • 60 napos futamidejű betétlekötésre vonatkozóan,
  • csak új megtakarítás esetén.

A GVH megállapította továbbá, hogy az ATM képernyőin, az óriásplakátokon, a citylight plakátokon, a sajtóhirdetésekben, a szórólapokon és a kirakatmatricákon megjelenő reklámok nem utaltak arra, hogy egy kombinált (betéti és befektetési) termékről van szó. Ezeknek a reklámeszközöknek a fő üzenetében nem került az ismertetésre, hogy az ígért kamat csak a betéti részre vonatkozik.

Mindezek alapján a GVH megállapította, hogy a K&H

1. a 7,8%-os kamat és EBKM eléréséről megtévesztő tájékoztatást nyújtott,

2. megtévesztő módon azt is sugallta az egyes tájékoztatásokban, hogy a K&H MIX megtakarítás esetében egy betéti termékről van szó.

A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs eszközök költségeire alapozott. Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

  • a jogsértő kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók széles körét érte el,
  • a K&H-t az elmúlt 5 évben két alkalommal már elmarasztalta a GVH a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartás tanúsítása miatt,
  • a jogsértéssel érintett termék – a nem kiszámítható hozamra tekintettel – bizalmi jellegű.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/25/2014.

Budapest, 2014. december 5.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban