A Gazdasági Versenyhivatal az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. (EH-SZER Kft.) és az E.ON Hungária Energetikai Zrt. kötelezettségvállalásának elfogadásával zárta le versenyfelügyeleti eljárását.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt eljárást, mert a rendelkezésére álló információk alapján az E.ON Hungária Energetikai Zrt. irányítása alá tartozó E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (E.ON TITÁSZ) a közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére és karbantartására történő bérbeadása során olyan magas használati (bérleti) díjakat állapított meg harmadik felekkel szemben, amelyek ellehetetlenítik, hogy további vállalkozások lépjenek be az üzemeltetési és karbantartási piacra.

A vizsgálattal érintett közvilágítási hálózat aktív és passzív elemekből áll. Aktív elemek alatt a fényforrások és lámpatestek, valamint azok tartozékai, passzív elemek alatt pedig a tartószerkezetek (oszlopok), a vezetékrendszer, továbbá a ki- és bekapcsolást biztosító vezérlő rendszer értendőek.

Az vizsgálat során felmerült továbbá, hogy a közvilágítási hálózatok aktív elemeinek üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozó EH-SZER Kft. mint az E.ON elosztói engedélyesek tulajdonában lévő aktív és passzív elemek vagyonkezelője, az aktív elemek karbantartási és bérbeadási díját olyan módon állapította meg, hogy az alkalmas lehet a versenytársak piacra lépésének korlátozására.

A GVH a vizsgálat során feltárt versenyproblémák kezelésére megfelelőnek találta a az EH-SZER Kft. és az E.ON Hungária Energetikai Zrt. által tett vállalásokat:

A.) Az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. V. r. köteles a közvilágítási berendezések aktív elemeinek használatba adása során az alábbiak betartására:

1. „Az EH-SZER Kft. a vagyonkezelésébe tartozó közvilágítási aktív elemek használatáért díjat számít fel. A díj mértéke 2014. évben nettó 320 Ft/lámpatest/év.

2. Amennyiben az eszközhasználati konstrukcióban érintett települések száma összesen eléri a 150 db-ot, az EH-SZER Kft. egyszeri adminisztrációs díjat számíthat fel, amelynek mértéke nettó 1000 (ezer) Ft/település. Az adminisztrációs díj jelen kötelezettségvállalás időpontjában készült becslés szerint a kötelezettségvállalás ideje alatt fedezetet nyújtana az alábbi tételekre:

 • szerződéskötés, postázás
 • külön, önálló nyilvántartás létrehozása
 • elkülönített számlázás, annak nyomon követése
 • éves korrekciók kezelése (tájékoztatás, számlázási módosítások)
 • kintlévőség kezelés, controlling feladatok
 • ügyfél kommunikációs esetek száma növekszik

Az adminisztrációs díj minden érintett önkormányzat esetében felszámításra kerül, függetlenül attól, hogy az eszközhasználati szerződés a jelen kötelezettségvállalás időpontja előtt vagy annak tartama alatt kerül megkötésre.

3. Az 1. pont szerinti díjat az EH-SZER Kft. minden évben a KSH által megállapított fogyasztói árindexszel korrigálja. Az egyszeri alkalommal felmerülő adminisztrációs díj mértéke a kötelezettségvállalás ideje alatt változatlan.

4. Az eszközhasználati díj az alábbi tételeket nem tartalmazza, azok tekintetében külön megállapodásra van szükség a felek között:

 • hibacím kezelés;
 • nem természeti eseményekből eredő káresetek ügyintézése/helyreállítás;
 • részletes nyilvántartás vezetés/adatszolgáltatás.

5. Az EH-SZER Kft. jelen kötelezettségvállalásában foglaltakat 2014.05.01. napjától 2017.04.30. napjáig vállalja.

6. Az EH-SZER Kft. a kötelezettségvállalás tartama alatt minden év április 30. napjáig az ezt megelőző 12 (tizenkettő) hónapos időszak vonatkozásában az alábbi adatokat szolgáltatja a Gazdasági Versenyhivatal részére:

 • eszközhasználati szerződés megkötésének időpontja;
 • szerződő partner neve;
 • település neve;
 • szerződött egységár;
 • EON tulajdonú lámpatestek megvásárlása esetében eszközhasználati szerződés megszűnési időpontja (adás-vételi szerződés adatai alapján);
 • eszközhasználati szerződéssel nem rendelkező településekre vonatkozó összesítés a rendelkezésre álló információk alapján;
 • önkormányzattól vagy harmadik fél vállalkozástól a képviseletre jogosult személy által aláírt hivatalos levélben jelzett közvilágítási aktív elemek használatba vételére vonatkozó igények, valamint azok kezelésére vonatkozó információk.”

B.)     Az E.ON Hungária Energetikai Zrt. I. r. köteles a közvilágítási berendezések aktív elemeinek használatba adásával kapcsolatban az alábbiak betartására:

„Amennyiben a magyarországi E.ON csoporton belül olyan átalakulásra kerül sor, amelynek eredményeként a jelenleg az EH-SZER Kft. által végzett közvilágítási aktív elemek harmadik felek részére történő bérbeadása/használatba adása az E.ON Hungária gazdasági ésszerűség alapján meghozott döntése nyomán más, az E.ON Hungária többségi irányítása alá tartozó társaság(ok)hoz kerül, úgy az EH-SZER Kft. által jelen eljárásban vállalt kötelezettségeket ezen társaság(ok) a kötelezettségvállalás szerinti tartalommal teljesítik.”

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-097/2011.

Budapest, 2014. június 10.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban