Nyomtatható verzió PDF formátumban

A CIB Bank Zrt. "Gyorskölcsön Ingatlanfedezettel" termékével kapcsolatos kommunikációját vizsgálta a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy a CIB Bank Zrt. a "CIB Gyorskölcsön Ingatlanfedezettel" terméket népszerűsítő reklámkampányában a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást, illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A reklámok közös jellemzője volt, hogy kiemelten hirdették a 8 munkanap alatti hitelhez jutás lehetőségét, illetve azt, hogy nincs szükség jövedelemigazolásra és elengedik a közjegyzői díjat.

Eljárásában a GVH jogsértőnek minősítette a 8 munkanapos hitelfolyósításról történt tájékoztatások egy részét, azonban a jövedelemigazolás nélküli hitellehetőség, valamint a közjegyzői díj nélküliség ígéretével kapcsolatosan nem állapított meg jogsértést. A GVH 5.000.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a CIB Bank Zrt-t.

A bank a 2008. tavaszi és őszi kampányaiban (portálmatrica, nyomtatott sajtóban megjelenő reklám, plakát, televíziós reklám, stb.), illetve kampányon kívüli kommunikációs eszközökön (ügyfelek részére megküldött, számlakivonathoz csatolt hírlevelek, eseti fióki hirdetések, szórólapok, terméktájékoztatók, stb.) népszerűsítette a "CIB Gyorskölcsön Ingatlanfedezettel" elnevezésű termékét. A kifogásolt hirdetések kiemelten hirdették a 8 munkanapon belüli hitelfolyósítást, a jövedelemigazolás nélküli hitellehetőséget, valamint a közjegyzői díj nélküliséget is.

A GVH álláspontja szerint a bank a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást, illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a 2008. tavaszi és őszi kampány televíziós reklámjaiban és portálmatricáin a 8 munkanap alatti hitelfolyósítást kiemelten hirdette, anélkül, hogy a hitelfolyósítás általa használt (és a mindennapi életben megszokottól eltérő) jelentését feltüntette volna. A bank a hitelezési folyamat kezdőnapját az értékbecslés helyszíni eljárásának napjától számította, a hitelfolyósítást pedig a fogyasztó bankszámlájára -blokkolt folyósítással- azonosította. Ezen új definíciók alkalmazásával a bank a hitelfelvétel/hitelfolyósítás - ügyfelek által jól ismert - folyamatát részelemekre bontotta és csak annak egy általa kiragadott részére - az értékbecsléstől a -blokkolt- folyósítás napjáig terjedő időszakra - vállalta a 8 munkanap alatti ügyintézést. A versenyhivatal azon eszközöket tartotta jogsértőnek, amelyek a 8 munkanap alatti hitelfolyósítást kiemelten hirdették, anélkül, hogy az annak értelmezéséhez szükséges kiegészítő információkat a fogyasztók számára észlelhető módon megjelenítették volna.

A többi kommunikációs eszközt a versenyhivatal a 8 munkanapos hitelfolyósításról történt tájékoztatás vonatkozásában nem tartotta jogsértőnek figyelemmel arra, hogy azok a 8 munkanapon belüli folyósítás bank által használt fogalmát megfelelő módon ismertették.

A jövedelemigazolás nélküli hitellehetőség, valamint a közjegyzői díj nélküliség ígéretével kapcsolatosan a GVH szintén nem állapított meg jogsértést.

A bírság összegének meghatározásakor a GVH a jogsértő tájékoztatások megjelentetésével kapcsolatban felmerült költségekből indult ki. Súlyosító körülményként értékelte, hogy a versenyhivatal korábban már két alkalommal (Vj-190/2006., Vj-121/2007.) elmarasztalta a bankot, mert a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított. A bírság megállapításakor enyhítő körülményként értékelte egyebek között, hogy a kampány során alkalmazott eszközök többségével kapcsolatban a GVH nem állapított meg jogsértést.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-74/2009.

Budapest, 2010. december 1.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu