Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/074-028/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. V. J.) által képviselt CIB Bank Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása, valamint fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a CIB Bank Zrt. a "CIB Gyorskölcsön Ingatlanfedezettel" terméket népszerűsítő 2008 tavaszi reklámkampányában alkalmazott televíziós reklámmal és portálmatricával a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást, illetve 2008 őszi reklámkampányában alkalmazott televíziós reklámmal és portálmatricával a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A Versenytanács kötelezi a CIB Bank Zrt.-t 5.000.000,- Ft (ötmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.