Nyomtatható verzió PDF formátumban

Összefonódásokat engedélyezett a GVH

A GVH engedélyezte, hogy a Mersen S.A. és az Astrium S.A.S. közös irányítást szerezzen a Boostec S.A.S. felett.

A Mersen S.A. két üzletágba szervezi tevékenységét. A progresszív anyagok és technológiák üzletághoz a korrózióvédelmi felhasználás ás az izosztatikus grafit hőálló felhasználása sorolható, míg az elektromos alkatrészek és technológiák üzletág fő termékei az ipari elektromos motorokhoz való kefék és kefetartók, illetve az ipari olvadó-biztosítékok. A Mersen Magyarországon szénkeféket, kefetartókat értékesít, valamint grafitból készült alkatrészeket és hőcserélő berendezéseket, csővezeték-elemeket forgalmaz, mely termékek jellemzően az országosnál szélesebb léptékű termékpiacokhoz tartoznak. Magyarországon legismertebb termékeik a különböző járművekbe használt fékbetétek.

Az Astrium S.A.S. Európa legnagyobb repülő-, űr- és hadiipari konszernjének, a 2000-ben létrejött EADS-csoportnak (European Aeronautic Defence and Space Company) a tagja.Az EADS öt nagy részlege közül az Astrium foglalkozik az űrkutatási fejlesztésekkel: távközlési, földmegfigyelő, tudományos és egyéb műholdak, űrszállítási eszközök fejlesztésével és gyártásával. Az Astrium Magyarországon geoinformatikai termékeket és szolgáltatásokat kínál.

A Franciaországban bejegyzett Boostec S.A.S. tükröket és kapcsolódó alkatrészeket gyárt, melyeket legjelentősebb ügyfele, az Astrium űroptikai eszközökbe (műholdakba és repülőgépekbe helyezett kamerákba és teleszkópokba, tudományos célú földi berendezésekbe). A vállalkozás Magyarország területén képződött árbevétellel nem rendelkezik.

Miután a fenti összefonódás következtében a versenyre káros hatások fellépése nem valószínűsíthető, a GVH engedélyezte a tranzakciót.

Hivatali szám: Vj-48/2010.

A GVH hozzájárult, hogy a Duropack AG (Duropack) egyedüli irányítást szerezzen a Belisce d.d. (Belisce) felett.

A Duropack a hullámpapír- és csomagolóipar jelentős piaci szereplője Közép-Kelet- Európában. Az általa kínált csomagolótermékek közé tartozik a hullámkarton-csomagolás, hajózási csomagolás, termékcsomagolás, valamint speciális hullámkarton veszélyes, nagy tömegű vagy törékeny termékek számára. A Duropack két csehországi és bulgáriai üzemében állít elő hullámpapír alapanyagot újra felhasznált papírból, mely a hullámkarton-csomagolóipar fő alapanyagának számít. A termelés jelentős hányadát a Duropack saját maga használja fel. A Duropack-Starpack Csomagolóeszközgyártó és Forgalmazó Kft. a Duropack egyetlen magyarországi leányvállalata.

A horvátországi székhelyű Belisce elsődleges gazdasági tevékenysége a hullámkarton-alapanyag, hullámkarton doboz és csomagolás gyártása és Közép-Kelet Európában történő forgalmazása. Emellett a Belisce még jelen van a hulladékpapír gyűjtés területén és kisebb súllyal egyéb szektorokban (pl. fafeldolgozás, spirális csomagolás), de ezek a tevékenységek nem érintik a Duropack tevékenységeit. A Belisce nem rendelkezik magyarországi leányvállalattal, Magyarországon csak cégei határon átnyúló eladásain keresztül van jelen.

A GVH értékelése szerint az összefonódás a hullámkarton, illetve a hullámkarton-doboz gyártás piacán jár horizontális hatással. A versenyhivatal álláspontja alapján ugyanakkor ez nyilvánvalóan nem járhat káros versenyhatásokkal, hiszen egyrészről a Duropack és a Belisce együttes piaci részesedése Magyarországon akár külön-külön, akár a hullámkarton- és hulllámkarton-doboz gyártás piacát együttesen értelmezve sem jelentős, másrészt a felek együttes részesedését jelentősen meghaladó részesedésű vállalkozás és egyéb kiemelt európai csoporthoz kötődő vállalkozás is s jelen van e piacokon. A fentiek alapján a GVH hozzájárult az összefonódás megvalósulásához.

Hivatali szám: Vj-52/2010.

Megszerezheti a Centrex Hungária Energetikai és Gázipari Zrt. (Centrex Hungária) feletti irányítást a Central ME Energy & Gas GmbH (Central ME).

A Central ME a fő tevékenységeként a Gazpromtól vásárolt földgáz európai értékesítését végző bécsi székhelyű Centrex Europe Energy & Gas AG 100 %-os tulajdonában van, mely vállalkozás a - Magyarországon árbevételt nem realizáló - Arosgas Holding AG 100%-os tulajdona. Az Arosgas egy további vállalkozás 100%-os tulajdonlásán keresztül a moszkvai székhelyű kereskedelmi és befektetési bank, az Open Joint Stock Company (OJSC) Gazprombank 100%-os tulajdona.

A tranzakció következtében irányítás alá kerülő földgáz-nagykereskedelmet végző Centrex Hungária a földgáz beszerzését és értékesítését egyaránt az ukrán oldalon - az ukrán-magyar határkeresztező pont előtt - végzi, a földgázt vevői szállítják Magyarországra. A vállalkozás 100%-os tulajdonosa az osztrák VTB Bank AG, mely az orosz VTB Bank irányítása alatt áll.

Az engedélyezett tranzakcióval a Centrex-csoport Agrogas általi megvásárlása válik teljessé. Földgáz kereskedelmi engedéllyel közel negyven vállalkozás rendelkezik, köztük a Centrex Hungária, akinek az éves forgalma a teljes hazai kereslethez mérten csekély. Többek között a fentiekre, valamint arra a körülményre tekintettel, hogy az összefonódásban részt vevő vállalkozások tevékenységei között nincs átfedés, a GVH álláspontja szerint az összefonódás következtében nem valószínűsíthető káros versenyhatás fellépése.

Hivatali szám: Vj-68/2010.

Szintén engedélyezte a Versenyhivatal a Magyar Telekom Nyrt. (Magyar Telekom) irányításszerzését a Daten- Kontor-csoport felett.

A Magyar Telekom, mint a Deutsche Telekom AG által irányított vállalkozás-csoport (DT-csoport) tagja, többek között távközlési (helyi, országos, nemzetközi), adatátviteli és hozzáadott érték alapú szolgáltatásokat nyújt.

A DATEN-KONTOR Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft., a -DK-TELECOM Szoftverház- Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a -DK-Consulting- Nemzetközi Konzultációs és Szoftverfejlesztő Zrt. által alkotott Daten-Kontor-csoport alaptevékenysége informatikai termékek (számlázási rendszerek, ügyfélkapcsolati megoldások, termelésirányítási és logisztikai rendszerek, e-önkormányzati megoldások, vállalatirányítási rendszerek, gyógyszertári rendszerek, térinformatikai megoldások, beruházásmenedzsment, műszaki nyilvántartások) fejlesztése, mely tevékenységek mellett harmadik fél által fejlesztett szoftverek bevezetésével, illetve az ezekhez kapcsolódó rendszerkövetési, támogatási és tanácsadási szolgáltatásokkal, valamint rendszerintegrációs tevékenységgel is foglalkozik.

A Magyar Telekom és Daten- Kontor-csoport tevékenységei az ügyfélalkalmazás-fejlesztés, valamint a szoftvertámogatás-és fejlesztés területén fedik át egymást, ám a felek e piacokon fennálló együttes piaci részesedése sem haladja meg a 20%-ot. Mivel a felek piaci pozíciója alapján az összefonódás következtében káros versenyhatás fellépése nem valószínűsíthető, a GVH hozzájárult annak megvalósulásához.

Hivatali szám: Vj-77/2010.

Nem kifogásolta a versenyhatóság azt sem, hogy a GTS Central European Holding B.V. (GTS CE) megvásárolta az IW Investor Group Zrt-től az Interware Internet Szolgáltató Zrt. (Interware) részvényeinek 100%-át, teljes irányítást szerezve afelett.

A GTS CE a közép-európai régióban aktív távközlési vállalatként integrált telekommunikációs szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek, jellemzően alternatív szolgáltatóként. A GTS CE csoporton belül Magyarország területén két vállalkozás realizál. A magyar piacon aktív GTS-Datanet Távközlési Kft. (GTS) távközlési tevékenységet folytat: nagy és kiskereskedelmi hang-, adat- és internet-szolgáltatásokat nyújt, az Internet- és hang- szolgáltatások kivételével elsősorban üzleti ügyfeleknek, és emellett jelen van az adatközponti szolgáltatások piacán is. A Vienna Ingatlankezelő Kft. kizárólag a GTS számára történő ingatlan-bérbeadással foglalkozik, ám ezen társaság tevékenységét az összefonódás nem érinti.

Az Interware Internet Szolgáltató Zrt. a hazai távközlési szolgáltatási (internet, béreltvonali, és hangszolgáltatási) piacokon és az adatközponti szolgáltatások piacán aktív.

Az összefonódás vizsgálatakor a versenyhatóság a fentieknek megfelelően a távközlési szolgáltatások és az adatközponti szolgáltatások piacait vizsgálta. A GVH álláspontja szerint a távközlési szolgáltatási képességet nagymértékben meghatározza, hogy az egyes szolgáltatók milyen saját hálózattal rendelkeznek. A GTS és az Interware alapvetően alternatív piaci szereplőnek minősülnek, amelyek szolgáltatásaikat jelentős részben az inkumbens távközlési szolgáltatók hálózatához való hozzáférésre építve nyújtják (pl. szélessávú internet- és hangszolgáltatások). Ennek megfelelően az inkumbens távközlési szolgáltatókhoz és a saját előfizetőket elérő és gerinchálózattal rendelkező más szolgáltatókhoz (pl. mobilszolgáltatók és a nagyobb kábelszolgáltatók) képest kis piaci szereplőnek minősülnek. Ami az informatikai piac részének tekinthető adatközponti szolgáltatási piacot illeti, azon mind a GTS, mind az Interware jelen vannak. Mivel a folyamatosan bővülő piacon a fogyasztók igényeit - elsősorban kapacitás tekintetében - leginkább a közepes és nagyobb szereplők tudják kiszolgálni, e szolgáltatókra a folyamatos kapacitásbővítés jellemző. Az összefonódás elsődleges célja is az e piacon való jelenlét erősítése volt, kihasználva a méretgazdaságosságból származó előnyöket. Miután a felek együttes részesedése a távközlési és az adatközponti szolgáltatási piacok egyikén sem éri el a 20%-ot, az összefonódással járó káros versenyhatásokat a GVH nem azonosított, így a tranzakciót engedélyezte.

Hivatali szám: Vj-64/2010.

Részvényei 100%-ának megvásárlásával egyedüli, közvetlen irányítást szerezhetett az IKO Média Holding Zrt. (IKO Média) felett az Infocenter.hu Média Befektetési Zrt. (Infocenter). A Rákosi-csoport és az Infocenter közös irányítása alá kerülhetett a Videovox Production Műsorgyártó Kft., az IKO Műsorgyártó Kft. és az IKO Sales House Kft. azzal, hogy üzletrészeinek 50%-át megszerezte az Infocenter.

A tranzakció eredményeként az eddig csak a hetilapkiadásban (Heti Válasz elnevezésű hetilap kiadása, hirdetési felületeinek értékesítése) érdekelt Infocenter-csoport médiapiaci érdekeltségei bővülnek, hiszen az IKO Holding-on keresztül 31%-os tulajdonosa lesz az RTL csoportnak, valamint - a televíziós műsorok készítése és értékesítése, valamint az azokhoz kapcsolódó reklámidő értékesítése, emellett kültéri plakát felületek értékesítése terén aktív Rákosi csoporttal együtt - közös irányítójává válik a magyar nyelvű televíziós műsorokat gyártó IKO M és Videovox társaságoknak, valamint a televíziós hirdetési megoldásokat kínáló IKO SH-nak.

Mivel a felek piaci pozíciója alapján az összefonódás következtében káros versenyhatás fellépése nem valószínűsíthető, a GVH hozzájárult annak megvalósulásához.

Hivatali szám: Vj-53/2010.

Budapest, 2010. november 9.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu