Budapest, 2023. december 30. – Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer, aktív versenyfelügyelet, határozott fellépés a technológiai óriáscégekkel szemben, a családok és a sérülékeny fogyasztói csoportok kiemelt védelme, harc az infláció ellen és kiemelkedően gyors fúziókontroll – többek között ezek jellemezték a Gazdasági Versenyhivatal szakmai tevékenységét 2023-ban. Az idén kiszabott bírságok összege meghaladja a 2,2 milliárd forintot. A GVH által július elseje óta működtetett online Árfigyelő rendszer pedig hozzájárult a piaci verseny élénkítéséhez.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a 2023-as évet összegezve úgy fogalmazott: „A fair versenynek minden helyzetben van értelme. Így volt ez 2023-ban is, mely esztendő az infláció gyors letörésének az éveként vonul be a magyar gazdaság történelmébe. 2024 várhatóan a gazdasági növekedés helyreállításának az éve lesz, amikor szintén nagy jelentősége lesz a verseny védelmének. A fair verseny megőrzéséhez kíván hozzájárulni a nemzeti versenyhatóság 2024-ben is a Magyar Compliance Akadémia elindításával, mely egy beszélgetés-sorozat a gazdaság szereplőivel a jogszerűtlen magatartások megelőzésére és az edukációra helyezve a hangsúlyt” – emelte ki a nemzeti versenyhatóság elnöke.

A Gazdasági Versenyhivatal panasz- és bejelentéskezelési rendszere keretében évek óta működteti az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert. 2023-ban összesen 1300-nál is több panaszt és közel 100 bejelentést kezelt a nemzeti versenyhatóság.

A GVH 2023-ban is aktív versenyfelügyeleti tevékenységet végzett. Az idei esztendőben lezárult eljárásokban a GVH Versenytanácsa összesen több mint 2,2 milliárd forint bírságot szabott ki, az elmarasztalt cégek pedig ezen felül – a versenyhatósági vizsgálatok eredményeként – még mintegy 250 millió forintos kompenzációt vállaltak a fogyasztók felé.

Idén is több kartell felszámolását fejezték be a versenyhatóság szakemberei. Ilyen volt a több mint 300 millió forintos bírsággal zárult eljárás, amelyben az ország egészét érintő közúti kartellt tárt fel a GVH. Említése méltó még a budapesti menetrendszerinti hajójáratok üzemeltetésére kiírt közbeszerzés elnyerésére szerveződött, dunai hajós cégek között létrejött tiltott együttműködés feltárása. Utóbbi ügyben a GVH Versenytanácsa a bírságcsökkentést is visszavonta, mert kiderült, hogy a kartellező hajós cégek csak színlelték az együttműködést a versenyhatósággal. Mindez rávilágít arra, hogy a versenyhatóság az eljárásai során változatlanul nyitott az együttműködésre, ennek céljai és törvényi feltételei azonban csak a cégek valódi, teljes kooperációja esetén teljesülnek. Kiemelendő, hogy 2023-ban is megérte a cégeknek visszatérni a tisztességes verseny útjára, mert a GVH-val történő együttműködéseknek köszönhető összes bírságcsökkentés mértéke mintegy 827 millió forint volt.

A GVH 2023-ban is számos új versenyfelügyeleti eljárást, közte több fogyasztóvédelmi ügyet indított; vizsgálja többek között a Wizz Air jegyértékesítési gyakorlatát; vizsgálatot indított az egyik legnépszerűbb jegyportál, az Eventim hazai üzemeltetőjével szemben; illetve az egyik legnagyobb online ételrendelési portál, a Foodora tulajdonosával szemben is. A valószínűsíthetően versenykorlátozó piaci magatartása miatt vizsgálja továbbá a GVH az egyik legnagyobb hazai üdítőgyártót, a lengyel tulajdonú Maspex Olympost.

A GVH Versenytanácsa 2023-ban összesen 89 ügyet zárt le, ami nagyságrendileg megegyezik a tavaly lezárt ügyek számával. A bejelentési küszöb értékek emelésének köszönhetően az összefonódás (fúziós) bejelentések száma idén mintegy 20%-kal volt kevesebb az előző évi összefonódás-bejelentések számához képest, amely komoly bürokrácia csökkentő lépésnek számít.

A fúziós bejelentések 92%-a zárult le négy napon belül hatósági bizonyítvány kiadásával. Ezzel Európában továbbra is az egyik leggyorsabb fúziókontrollt tudhatja magáénak a magyar versenyhivatal. Idén először 100%-os volt az előzetes fúziós bejelentések (prenotifikációk) aránya Magyarországon. A 2023. július 1-jei bevezetés óta az összefonódás-bejelentések 11%-a érkezett be egyszerűsített űrlapon, ami hozzájárult a cégek adminisztrációs terheinek csökkentéséhez.

2023 a magyar fogyasztóvédelem éve is volt. A GVH nagy figyelmet fordított a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak jobban kitett honfitársaink - a gyermekek, az idősek, a betegek és a családok – védelmére; 2023-ban több eljárásban is ellentmondást nem tűrően lecsapott például az Elf Bar forgalmazóira. A GVH elnöke által 2022-ben életre hívott Családbarát Munkacsoport idén is azon dolgozott, hogy javaslataival támogassa a kiszolgáltatottabbak védelmét célzó jogalkotást és jogalkalmazást.

A GVH 2023-ban is határozottan fellépett a technológia óriásvállalatokkal szemben. Ennek egyik jó példája, hogy november végén lezárta a TikTok vizsgálatát, amely során globális hatású eredményeket ért el. A nemzeti versenyhatóság jelenleg is vizsgálja a Rakuten-csoportba tartozó Viber magatartását, 2023 júliusában pedig eljárást indított a Microsofttal szemben.

A nemzeti versenyhatóság idén összesen három gyorsított ágazati vizsgálatot indított és zárt le. Ezek közül egy az online szálláshelyfoglalási piacot vizsgálta, és a GVH szakértői konkrét beavatkozási pontokat javasoltak a magyar szállásfoglalók és a hazai szállásadók védelme érdekében. A 2023 első félévében elvégzett két gyorsított ágazati vizsgálatban a GVH szakértői az élelmiszerpiacokon (tejtermékek és tartós élelmiszerek) vizsgálták a piaci folyamatokat, illetve a kiemelkedő mértékű áremelkedés mögött rejlő okokat. A vizsgálatok során a GVH szakértői számos javaslatot fogalmaztak meg a magyar fogyasztók védelme érdekében. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke pedig 2023 márciusában javaslatot tett az online Árfigyelő rendszer létrehozására, amely 2023. július 1-jétől az árak összehasonlíthatóságával és erőteljes versenyélénkítő hatásával - a kormányzati és más intézkedések mellett -  hozzájárult az élelmiszer-infláció jelentős mértékű csökkentéséhez, az infláció egyszámjegyűre történt leszorításához.

A GVH 2023-ban is nagy hangsúlyt helyezett a konnektivitásra a nemzetközi színtéren, illetve az ezzel kapcsolatos tudásmegosztásra. Folyamatos a nemzetközi érdeklődés a magyar versenyhatóság módszerei iránt a hajnali rajtaütések, a kartellek felderítése, a piacok villám elemzése (gyorsított ágazati vizsgálatok), a hatóság beavatkozásainak (fogyasztói jólét) mérése iránt. Erős évet tudhat maga mögött az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ, amely az oktatási és szakmai programok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsősorban a közép-, kelet- és délkelet-európai országok számára a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztése, valamint a versenyhatóságok munkájának elősegítése érdekében, hozzájárulva a kedvezményezett országokban a verseny erősítéséhez és ezzel a gazdasági növekedéshez. A ROK révén Magyarország és a GVH vezető szerepet játszott a régión belül az átmeneti gazdaságok fejlesztésében való részvétel és technikai segítségnyújtás terén.

Rigó Csaba Balázst, a magyar nemzeti versenyhatóság elnökét 2023 októberében beválasztották a Nemzetközi Versenyhálózat (ICN) irányító testületébe (SG). Ez az első alkalom, hogy a kelet-közép-európai régióból választott tagja lett a magas szintű versenyjogi testületnek. A GVH emellett aktív tagja az európai uniós versenyhatóságok (ECN) közösségének. A 2023-ban elvégzett munka eredményeként 2024 januárjában a GVH megfigyelőként csatlakozik a türk államok versenytanácsához és kétoldalú megállapodást köt a tanácsot vezető török versenyhatósággal.

GVH Közszolgálati kommunikációs és Külkapcsolati Iroda

További információ:

Horváth Bálint, kommunikációs vezető +36 20 238 6939

Gondolovics Katalin, sajtószóvivő +36 30 603 1170

Nyomtatható verzió PDF formátumban