Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:       VJ/3/2020.
Iktatószám:    VJ/3-61/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. P. B. egyéni ügyvéd által képviselt Global AQA Pty Ltd. (Level 4, 44 Gwynne Street 3121 Cremorne, Victoria Australia), a Glenwood Media Kft. (1027 Budapest, Fő u. 73. 3. em. 313.) és a Globoport Média Holding Kft. (1027 Budapest, Fő u. 73. 3. em. 303.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult VJ/3/2020. számú eljárásban előterjesztett, ideiglenes intézkedés elrendelését indítványozó VJ/3-55/2020. számú jelentés alapján meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa kötelezi a Bongo elnevezésű, emelt díjas SMS elküldésével (magyar nyelven, illetve magyarországi fogyasztók számára) elérhető szolgáltatás haladéktalan, de legkésőbb a jelen végzés kézhezvételétől számított három napon belüli felfüggesztésére 

 • az Global AQA Pty Ltd.-t, valamint
 • saját hálózataik és előfizetőik tekintetében
  • a Magyar Telekom Nyrt.-t (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.),
  • a Telenor Magyarország Zrt.-t (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) és
  • a Vodafone Magyarország Zrt.-t (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.).

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bongo elnevezésű szolgáltatás magyar nyelven, illetve magyarországi fogyasztóknak szóló reklámozásának haladéktalan, de legkésőbb a jelen végzés kézhezvételétől számított öt napon belüli felfüggesztésére, valamint a már közzétett (aktuálisan elérhető) reklámok elérhetőségének haladéktalan, de legkésőbb a jelen végzés kézhezvételétől számított öt napon belüli megszüntetésére kötelezi

 • a Global AQA Pty Ltd.-t, valamint
 • a következő vállalkozásokat az általuk kezelt/üzemeltetett/közvetített reklámeszközök/csatornák/véleményvezérek tekintetében:
  • a Globoport Média Holding Kft.-t,
  • a Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi u. 30.) által képviselt P4R Digital Agency Kft.-t (1026 Budapest, Riadó u. 1-3.),
  • a Social Guru Magyarország Kft.-t (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.1. emelet 9.),
  • a Star Network MCN Kft.-t (1097 Budapest, Vaskapu u. 20.),
  • a dr. Szür Zoltán ügyvéd (Szür Ügyvédi Iroda, 1122 Budapest, Csaba u. 34/b) által képviselt Google Ireland Ltd.-t (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország),
  • a Facebook Ireland Ltd.-t (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország).

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa arra kötelezi a Global AQA Pty Ltd.-t, hogy a https://askbongo.com/hu weboldal nyitóoldalán haladéktalanul, de legkésőbb a jelen végzés kézhezvételétől számított három napon belül – a célcsoportra is tekintettel – közérthetően és legalább a szolgáltatás elérhetőségéről szóló információkkal azonos módon (kiemelten, azonos betűmérettel és grafikai megjelenítéssel) adjon tájékoztatást a szolgáltatás áráról, természetéről és az alapvető adatkezelési kérdésekről.

Az ideiglenes intézkedés keretében elrendelt kötelezések a jelen versenyfelügyeleti eljárást lezáró döntés meghozataláig szólnak.

E végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács felhívja a fent nevezett eljárás alá vontakat, valamint a fentiekben felhívott további vállalkozásokat, hogy a jelen végzés közlését követő nyolc napon belül mutassák be a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy az ideiglenes intézkedésnek hogyan feleltek meg, mikor függesztették fel a szolgáltatás elérhetőségét, továbbá mely tartalmakat és mikor távolítottak el vagy függesztettek fel, illetve korlátozták az elérhetőségét.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács felhívja a Global AQA Pty Ltd.-t, hogy a jelen végzés közlését követő öt napon belül mutassa be, hogy a https://askbongo.com/hu weboldal nyitóoldalát hogyan módosította.

Az adatszolgáltatásra kötelező végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

___________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar