Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/14/2020.
Iktatószám: VJ/14-138/2020.

Nyilvános változat!
Az Emporia Style Kft. üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács az Emporia Style Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17., KRID azonosító: 12239856), az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 31., KRID azonosító: 12389157), valamint a KN Project Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2094 Nagykovácsi, Cincér u. 18., KRID azonosító: 14427226) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Emporia Style Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azzal, hogy az Ékszer TV című vásárlási műsorablak egyes adásaiban a COVID-19 járvány elleni védekezés támogatására népszerűsített termékek esetében

  • március-április hónapokban olyan „eredeti”, induló árat közölt a Pure Hands kéztisztító gél szettel kapcsolatban, amely nem került korábban alkalmazásra, így az akciósnak („most”) ígért ár sem értelmezhető kedvezményesként, tehát mind az eredeti, mind az aktuális ár akciós jellege valótlan volt,
  • a 2020. március elejétől 2020. szeptember végéig terjedő időszakban azt a – valótlan – benyomást keltette, hogy a kínált termékek csak korlátozott ideig és folyamatosan csökkenő készletben állnak rendelkezésre (a kedvezményesnek minősített áron), a fogyasztókat azonnali döntéshozatalra késztetve, megfosztva őket a tájékozott döntéshez szükséges időtől és alkalomtól.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt az Emporia Style Kft.-t 85.000.000 Ft, azaz nyolcvanötmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság).[1] 

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti

  • az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt.-vel és a KN Project Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben, illetve az általuk elkövetett magatartás tekintetében,
  • a COVID-19 vírusjárvánnyal kapcsolatban népszerűsített (a Pure Hands kéztisztító gél szetten kívüli) további négy termék induló árakkal kapcsolatos árkommunikációs gyakorlata tekintetében.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1]Az eljáró versenytanács a külföldi székhelyű anyavállalatra tekintettel felhívja a figyelmet, hogy külföldről történő utalás esetén a versenyfelügyeleti bírság számla adatai a következők: IBAN: HU88 10032000-01037557-00000000, SWIFT: HUSTHUHB

https://www.gvh.hu/tartalmak/fogyasztoknak/a_gvh_eljarasai/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar