Nyomtatható változat PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/39/2020.
Iktatószám: VJ/39-13/2020.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hubbes és Kovács Ügyvédi Iroda (1092 Budapest, Ráday utca 21. I. emelet 2., eljáró ügyvéd: dr. H. E.) által képviselt Bonitas Kockázati Tőkealap II. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. épület), MFB Növekedési Tőkealap (1123 Budapest, Kapás utca 6.-12.) és Infokommunikációs Állami Tőkealap (1123 Budapest, Kapás utca 6.-12.) bejelentők által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén a Hubbes és Kovács Ügyvédi Iroda által képviselt Xeropan International Kft. (4028 Debrecen, Simonyi út 4.) és a M. K. L. Ügyvédi Iroda által képviselt  ALFA PROXIMA-X  Szolgáltató Kft. (4243 Téglás, Alkotmány utca 36.), – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Bonitas Kockázati Tőkealap II.-nek és az MFB Növekedési Tőkealapnak a Xeropan International Kft. feletti, annak jelenlegi közös közvetlen irányítóival, az Infokommunikációs Állami Tőkealappal és az ALFA PROXIMA-X Szolgáltató Kft.-vel közös közvetlen irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar