Nyomtatható változat PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/59-6/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda (1056 Budapest, Váci utca 81., eljáró ügyvéd: dr. Sz. D.) által képviselt, a Lead Ventures Alapkezelő Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2.) által kezelt Enter Tomorrow Europe Magántőkealap (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az Enter Tomorrow Europe Magántőkealapnak az i-Cell Fejlesztő és Szolgáltató Kft. feletti, annak jelenlegi irányítójával, az E-MILORG Kft.-vel való közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. december 21.