Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/56-5/2020.                                                                                                                                 

A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. IV em. 4., eljáró ügyvéd: dr. S. J.) által képviselt AP Plast Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Ezredes utca 13. 4. em. 1.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az AP Plast Holding Kft.-nek a STAR-PLUS Műanyagipari Kft. feletti közvetlen egyedüli, és ennek következményeképpen az MFB KKV Tőkealap és a PLAST-X PARTNER Kft. közös közvetett irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. december 11.