Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/55-6/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal a Zlatarov Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.;eljáró ügyvéd: dr. Z. L.) , valamint a Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Lajos utca 66.; eljáró ügyvéd: dr. H. Á.) által képviselt Icon Real Estate Management Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 3-5.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a CD Hungary Zrt. külső ingatlanok üzemeltetésével foglalkozó üzletágának, mint vállalkozásrésznek az Icon Real Estate Management Kft. részévé válásával megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. december 10.