Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/50-6/2020.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., eljáró ügyvéd: Dr. F. G.) által képviselt New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nek a Visual Europe Zrt. feletti egyedüli közvetlen irányításszerzésével, és ennek következményeképpen a Visual Europe Production feletti LG AVI Kft.-vel közös közvetett, és a Nective Kft. feletti Virgo Ventures Kft.-vel, dr. Pálos Csilla Annával és az Evotronics Kft.-vel közös közvetett irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. november 20.