Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/22-6/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) és a Dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11., eljáró ügyvéd: Dr. G. T.) által képviselt WINMARK Ingatlanfejlesztő Kft. (1095 Budapest, Máriássy utca 7.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a WINMARK Ingatlanfejlesztő Kft.-nek a Budapest XI. kerület belterület 4082/70 helyrajzi szám (természetben 1117 Budapest, XI. kerület, Magyar tudósok körútja 11. szám alatt található; kivett irodaház, udvar) és 4082/71 helyrajzi szám (kivett építési terület) alatt bejegyzett ingatlanoknak, mint vállalkozásrésznek a megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. május 26.