Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/16-6/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) és a Dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11., eljáró ügyvéd: Dr. G. T.) által képviselt OPTIMUM Ventures Magántőkealap (1013 Budapest, Döbrentei u. 2.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az OPTIMA Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt OPTIMUM Ventures Magántőkealapnak a GTC DUTCH HOLDINGS B.V. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. április 30.