Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/15-6/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal a Molnár-Bíró Ügyvédi Iroda (1118 Budapest, Villányi út 47., eljáró ügyvéd: dr. M-B. Gy.) által képviselt Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) és Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Magyar Posta Zrt. egyedüli irányítása alatt álló Magyar Posta Vagyonkezelő Zrt.-nek a DÍJNET Zrt. feletti, valamint a szintén a Magyar Posta Zrt. egyedüli irányítása alatt álló Díjbeszedő Holding Zrt.-nek a Díjbeszedő Faktorház Zrt. és a Díjbeszedő Informatikai Kft. feletti - a Magyar Posta Zrt. számára az eddigi közös irányítási joga helyett közvetett egyedüli irányítást biztosító - irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest 2020. április 21.