Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/14/2019.
Iktatószám:
VJ/14-175/2019.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), a dr. G. T. Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 61.) és a dr. T. T. Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt Dante International Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Kelemen Gyula és Várkonyi Balázs vezető tisztségviselők által képviselt Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület, levelezési cím: 1033 Budapest, Reményi Ede utca 1-23.) – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Dante International Kft.-nek az Extreme Digital Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Űrlap a Gazdasági Versenyhivatal egyedi döntésével szembeni keresetlevél beterjesztéséhez