Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/34/2019.
Iktatószám: VJ/34-61/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. G. ügyvéd és dr. M. P. ügyvéd által képviselt[1] IBUSZ Utazási Irodák Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi az IBUSZ Utazási Irodák Kft.-t (a továbbiakban: IBUSZ) az általa tett következő vállalások teljesítésére:

A) Az IBUSZ vállalja, hogy a jelen határozat átvételét követő két évben is fenntartja azon, 2019. december 6-án megkezdett gyakorlatát, hogy nemcsak a szerződéseiben, de az összes kereskedelmi gyakorlatában (így reklámjaiban, valamint a honlapi kalkulációiban is) az általa szervezett valamennyi utazási csomag teljes díját egy összegben határozza meg és kommunikálja. A teljes díj alatt a kereskedelmi gyakorlatokban is azon összeg értendő, amelynek megfizetése ahhoz szükséges, hogy a fogyasztó az adott utazáson, a hirdetésben megjelölt feltételekkel részt tudjon venni.
Az IBUSZ vállalja, hogy a fenti időszakban azt a gyakorlatot is fenntartja, hogy a kereskedelmi gyakorlatában a teljes díjon felül külön – jól érthetően és észlelhetően – feltünteti a további, opcionálisan fizetendő díjakat, illetve a felmerülő egyéb, harmadik fél felé teljesítendő fizetési kötelezettségeket (pl. a kötelezően megfizetendő idegenforgalmi adót és a hajós utazások során elvárt juttatásokat).

B) Az IBUSZ vállalja, hogy a jelen határozat átvételét követő két évben is fenntartja azon gyakorlatát, hogy csak olyan utazási csomag értékesítését, közvetítését vállalja, ahol a partner, a szervező vállalkozás is az A) pont szerint határozza meg és kommunikálja a díjakat.

C) Az IBUSZ vállalja, hogy a jelen határozat átvételét követő 30 napon belül megkezdi, majd két évig fenntartja azt a gyakorlatot, hogy egyértelműen, egységes (szerződésszerű) megnevezéssel kommunikálja tájékoztató anyagaiban (különösen pedig online kalkulációs felületén) az útlemondási biztosítási díjat, valamint bármely újonnan felmerülő költségtétel szükségességét vagy választhatóságát, továbbá ezeket nem használja sem kalkulációban, sem megrendelés esetén automatikusan kiválasztottként, hanem a fogyasztó számára aktív, tájékozott választási lehetőséget biztosít.

A fentiek keretében az IBUSZ azt is vállalja, hogy

 • a ibusz.hu honlapon és az online kalkulációs felületen, valamint tájékoztató anyagaiban, általános szerződési feltételekben egységes megnevezéssel kommunikálja az útlemondási biztosítás díját,
 • a ibusz.hu honlapon és online kalkulációs felületen tájékoztató szöveg kerül megjelenítésre, miszerint „többszemélyes szobába minimális létszám alatti foglalás online módon nem lehetséges, annak lehetőségéről és összegéről kérjük tájékozódjon ügyintézőnknél.”

D) Az IBUSZ vállalja, hogy a ibusz.hu honlapon, valamint a Facebook oldalán edukációs kampányt valósít meg, amely kampány keretében - közérthetően, objektíven - tájékoztatja a fogyasztókat az iparági gyakorlatról, illetve a Magyar Utazási Irodák Szövetsége által szakmai szempontból javasolt - egyben a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok megelőzését biztosító, a fogyasztói ügyleti döntést segítő - követendő gyakorlatról, a kötelezően fizetendő és az egyéb költségekről, díjtételekről, a különös figyelmet kívánó (pl. változó, esetlegesen automatikusan bejelölt) tényezőkről. Az IBUSZ a kampány során és ezt követően is a teljes árazást a „Tokkal vonóval” szlogennel és piktogrammal jeleníti meg.

(i) Az edukációs kampány keretében az IBUSZ vállalja, hogy a jelen határozat átvételét követő 30 napon belül

 • a ibusz.hu aloldalaként egy olyan online felületet hoz létre és tesz legalább egy évig elérhetővé, ahol 
  • a fogyasztók és a többi utazási iroda tájékozódhatnak az utazási csomagok árazásával kapcsolatos információkról, illetve a jogszerű gyakorlatokról,
  • arról is tájékoztatást ad, hogy az aloldal létrehozására és egyéb edukációs jellegű vállalásokra a Gazdasági Versenyhivatal eljárása miatt került sor és hogy hol érhető el a jelen határozat (a gvh.hu honlapon található link megjelenítése).
 • megkezdi egy olyan (közérthető, objektív) tájékoztató közzétételét a ibusz.hu nyitóoldalán (és legalább négy héten keresztül fenntartja azt),
  • amely bemutatja a teljes ár bevezetésének, illetve kommunikációjának a szükségességét és
  • amelyet az első közzétételt követő egy éven belül további három alkalommal, szintén négy-négy hétre ismét közzétesz (lehetőség szerint az év eleji előfoglalási időszakban, valamint nyáron és az ősz eleji előfoglalási időszakban).

(ii) Az edukációs kampány keretében az IBUSZ vállalja továbbá, hogy 2021. március 31-ig

 • Facebook oldalán - négy héten keresztül elérhető módon - megjelenít egy, az IBUSZ utasai és ügyintézői bevonásával készített videós riportot,
 • a turizmus.com és a www.turizmusonline.hu weboldalon, valamint a magyar állami hírügynökség weboldalán (www.mti.hu) szakmai cikket jelentet meg a teljes árazással kapcsolatosan.

(iii) Az edukációs kampány keretében az IBUSZ vállalja továbbá, hogy a wwibusz.hu weboldalon 2021. január 31. és 2021. március 31. között bemutató anyagot tesz közzé „Hogyan foglaljon lépésről-lépésre” címmel.

(iv) A szélesebb fogyasztói kör elérése érdekében az IBUSZ vállalja, hogy

 • a honlapján megjelenítendő, fentiek szerinti tartalmakra (aloldal, nyitóoldali tájékoztató, bemutató anyag) a megjelenést követően Facebook oldalán legalább három, egymást követő héten közzétett posztban is felhívja a fogyasztók figyelmét,
 • a Facebook oldalán megjelenítendő videós riportra a megjelenést követően honlapján is felhívja a fogyasztók figyelmét.

E) Az IBUSZ vállalja, hogy 2021. április 30-ig (online módon vagy személyes megjelenéssel) egy-egy értékesítési tréninget tart a saját hálózatában dolgozó, értékesítéssel foglalkozó munkavállalói, valamint szerződéses partnerei (viszonteladói) számára, amely tréningek keretében külön témaként előadást tart a teljes ár alkalmazásának szükségességéről, a kommunikációs elvárásokról, továbbá arról is tájékoztatást ad, hogy a tréningre a Gazdasági Versenyhivatal eljárása miatt került sor és hogy hol érhető el a jelen határozat (a gvh.hu honlapon található link közlésével).

F) Az IBUSZ vállalja, hogy a jelen határozat átvételét követő 60 napon belül – fogyasztóvédelmi jellegű, elsősorban a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek való megfelelést biztosító – megfelelőségi programot dolgoz ki, amelyet minimum két évig fenntart és működtet.

A megfelelőségi program keretében az IBUSZ vállalja, hogy

 • a vezetői elköteleződést is rögzítő belső eljárásrendet léptet életbe,
 • kollégáit időszakosan, visszatérően (különösen az esetleges jogszabályi változásokra tekintettel) képzi, kontrollálja, háttéranyagokkal segíti,
 • egyes kereskedelmi gyakorlatait, reklámjait és egyéb tájékoztató anyagait előzetesen ellenőrzi ezen eljárásrendnek megfelelően,
 • a fogyasztói jelzéseket (a panaszkezelésre, ügyfélszolgálatra érkezetteken túl a közösségi médiában hozzá érkezőket is) legalább negyedévente összegzi, és amennyiben egy adott időszakban több, azonos témához tartozó panasszal, piaci jelzéssel találkozik, abban a témában a közösségi médiában és honlapján is információt, edukációs jellegű tájékoztatásokat, posztokat tesz közzé, illetve szükség szerint egyéb intézkedéseket eszközöl,
 • szabályzatot készít, amely tartalmazza
  • az utazási csomagok árazásának eljárásrendjét, kialakítását,
  • a munkavállalók képzésének módját,
  • az utazási csomagok hirdetésének módjait,
  • a marketing megjelenések összeállításának rendjét,
  • a fogyasztói panaszok kezelésének és elemzésének rendjét,
  • a szabályzatban előírt feladatok időbeliségét és személyi felelőseinek megnevezését.

G) Az IBUSZ vállalja, hogy a fentiek teljesítését hitelesen és részletesen dokumentáltan, a határidők ellenőrzését is biztosító módon önkéntesen igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé a jelen határozat átvételét követő két év elteltét követő 30 napon belül. Az IBUSZ vállalja, hogy az igazolás körében minimálisan a következőket nyújtja be:

 • a kötelezettségvállalás A) és C) pontja szerinti vállalás kapcsán az IBUSZ légi személyszállítással szervezett utazásokra vonatkozó áraival kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatának bizonyítékait (katalógusokat, kirakati plakátokat, Facebook posztokat, valamint honlapi mentéseket - legalább három eltérő időpontra és minimálisan öt-öt utazási csomagra nézve),
 • a kötelezettségvállalás B) pontja szerinti vállalás kapcsán a partnereknek szóló (formalizált és egyedi) tájékoztatást,
 • a kötelezettségvállalás D) pontja szerinti vállalás kapcsán az összes edukációs tartalmat, valamint ezen tartalmak megjelenéséről (kezdeti, időközbeni és záró időpontokban) rögzített képernyőmentéseket,
 • a kötelezettségvállalás E) pontja szerinti vállalás kapcsán a tréningek tartalmát (a prezentációkat), a tréningek időpontját és formáját (online vagy személyes) igazoló dokumentumokat, illetve a résztvevők számát igazoló iratot, nyilvántartást,
 • a kötelezettségvállalás F) pontja szerinti vállalás kapcsán a szabályzatot és a megfelelőségi program/eljárásrend (egy éves) tényleges működtetését bemutató, igazoló bizonyítékokat.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

____________________

[1] Az eljárás alá vont képviselői a versenyfelügyeleti eljárásban tartott tárgyaláson (VJ/34-58/2019. számú jegyzőkönyv) úgy nyilatkoztak, hogy a többes képviselet ellenére csak dr. K. G. ügyvéd címére kérik az iratok megküldését a versenyfelügyeleti eljárásban.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar