Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/20/2019.
Iktatószám: VJ/20-72/2019.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. S. P. egyéni ügyvéd által képviselt FAKRO Magyarország Kft. (1116 Budapest, Építész utca 8-12. 3. em.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a FAKRO Magyarország Kft. 2016. január 1-től folytatott, az FTS U2 és PTP U3 típusú tetőtéri ablakok és azok FTS-V U2 és PTP-V U3 termékvariánsainak hőátbocsátási tényezőjére vonatkozó kereskedelmi gyakorlata nem volt jogsértő.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

___________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar