Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/35/2019.
Iktatószám: VJ/35-308/2019.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a M. G. Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 1.;eljáró ügyvéd: dr. M. G.), a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), a dr. G. T. Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), a dr. T.T. Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) és a K.-Sz. Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt MEDIQ DIREKT Gyógyászati Segédeszköz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9672 Gérce, Kossuth utca 128.; levelezési cím: 2040 Budaörs, Vasút utca 1.) által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.; eljáró ügyvéd: dr. M. Z.) által képviselt Replant 4 Care Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.) – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a MEDIQ Direkt Gyógyászati Segédeszköz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek a Replant 4 Care Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, az erre rendszeresített űrlap[1]használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

____________________

[1]Űrlap a Gazdasági Versenyhivatal egyedi döntésével szembeni keresetlevél beterjesztéséhez