Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/16-6/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.; eljáró ügyvéd: dr. S. K.) által képviselt WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Máriássy utca 7.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az Elitur Invest Zrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17. A. ép.) feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2019. április 18.