Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900  Fax: (06-1) 472-8905
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/53-7/2019.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.; eljáró ügyvéd: dr. Cs. B.) által képviselt Portfolion Regionális Magántőke Alap (képviselője: PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Budapest 1123, Alkotás u. 53) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Portfolion Regionális Magántőke Alapnak a VCC Live Group Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

 

Budapest, 2019. december 19.