Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/50-6/2019.

 

A Gazdasági Versenyhivatal a Szabó Dudás Hargita Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Corvin tér 10.; eljáró ügyvéd: dr. Sz. L. A.) által képviselt BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zrt. (2038 Sóskút, Bolyai János u. 15.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zrt.-nek – a jelenleg a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zrt. és a Colas Hungária Zrt. közös irányítása alatt álló – COLAS-BAYER Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2019. december 12.