Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Iktatószám: ÖB/46-5/2019.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14., eljáró ügyvéd: Dr. R. E.) által képviselt CAD Studio s.r.o. (Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Csehország) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a CAD Studio s.r.o.-nak a Varinex Mérnökinformatikai Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2019. december 2