Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/44-6/2019.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal a Dóczi Tamás Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Sas utca 1. II. emelet 1., eljáró ügyvéd: Dr. D. T.) által képviselt Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53./B.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a bejelentő által képviselt Bonitás Első Ingatlan Alapnak a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest belterület 11607/7 hrsz., a Budapest belterület 11607/8 hrsz., a Budapest belterület 11607/9 hrsz. és a Budapest belterület 11607/10 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokból álló Akadémia Park ingatlanegyüttes mint vállalkozásrész megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2019. november 27.