Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/49/2018.
Iktatószám:
VJ/49-42/2018.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) által képviselt Alakreform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 167.) és a Dr. V-P. P. ügyvéd (Dr. Varga-Puskás Ügyvédi Iroda, 1068 Budapest, Teréz körút 48.) által képviselt Avanzo-Trade Kft. (1162 Budapest, Istráng u. 79. B. ép.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/112/2016. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta a következő

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Alakreform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a VJ/112-67/2016. számú, 2017. november 30-án kelt határozatban előírt kötelezettségvállalását arra tekintettel nem teljesítette, hogy a kötelezettségvállalásának

A) pontja körében

  • a posztokban nem a vállalt és előírt módon (azaz nem a felületen egyértelműen szembetűnő módon, a szöveges poszt esetében nem a szöveg előtt közvetlenül, hanem a posztokba beékelten, illetve – technológiai indok nélkül – a posztok végén) tüntette fel a #reklam megkülönböztető megjelölést,

  • egyes posztokban a partner/termék egyértelmű megjelölése elmaradt,

F) pontja körében

  • a www.instagram.com/rekarubint oldalon nem tett közzé tájékoztató, illetve edukációs jellegű posztot;

  • a tájékoztató posztot a www.facebook.com/rubintreka oldalon a határidőt követően, egy nappal később tette közzé,

G) pontja körében – határidőben benyújtott – önkéntes igazolása nem volt teljes.

II. Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy az Avanzo-Trade Kft. a VJ/112-67/2016. számú, 2017. november 30-án kelt határozatban előírt kötelezettségvállalását arra tekintettel nem teljesítette, hogy a kötelezettségvállalásának

H) pontja körében nem tett semmit,

J) pontja körében a megjelölt határidőben egyáltalán nem igazolt semmit.

Az I. pontra tekintettel az eljáró versenytanács ki az Alakreform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben 3.000.000 Ft (azaz hárommillió forint), a II. pontra tekintettel az Avanzo-Trade Kft.-vel szemben 2.000.000 Ft (azaz kettőmillió forint) bírságot szab ki, amely összegeket a vállalkozásoknak a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kell megfizetniük a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Űrlap a Gazdasági Versenyhivatal egyedi döntésével szembeni keresetlevél beterjesztéséhez