Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/25/2018.
Iktatószám: VJ/25-17/2018.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 78., eljáró ügyvéd: Dr. Sz. L.) és a Mezei Péter Ügyvédi Iroda által képviselt ROSSMANN Magyarország Kft. (2225 Üllő, Zsaróka út 8.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/126/2015. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.