Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:       VJ/13/2018.
Iktatószám:    VJ/13-66/2018.

 

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) és a dr. G. P. kamarai jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot. 

I.     Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Telenor Magyarország Zrt. a október 6. és 2017. október 22. között alkalmazott, Telenor Blue tarifacsomagban (S, M, L, XXL) 2 év hűségidővel lakossági ügyfeleknek (esetenként 0 Ft-ért) kínált kedvezményes készülékeket népszerűsítő kommunikációs eszközein (pl. televíziós reklám, szórólap, Facebook hirdetés) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mikor elhallgatta, hogy amennyiben a fogyasztó készülékvásárlási lehetőséggel is él, akkor az általa fizetendő előfizetői díj magasabb, mint amennyiben kizárólag hűségidő vállalása mellett előfizetésre vonatkozó szerződést kötne, tehát a készülékvásárlásra tekintettel többletköltsége keletkezik.

II.     Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt 1.800.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázmillió forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

III.      Az eljáró versenytanács kötelezi a Telenor Magyarország Zrt.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül vezesse be a vállalt megfelelési program fejlesztését[1], azt a bevezetést követően két évig működtesse és a végrehajtásának ellenőrzése céljából minden naptári évet követő év január 30. napjáig a megfelelési program fejlesztéssel létrehozott Bizottság véleményét tartalmazó feljegyzést a Gazdasági Versenyhivatal részére küldje meg.

IV.        Továbbá az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Telenor Magyarország Zrt. gyakorlata nem volt jogsértő:

a. a RIZSKALÁSZ kampány szórólapja;

b. a HOLD kampány szórólapja és sajtóhirdetése;

c. a TESLA kampány televízió reklámja, tekintetében, mivel ezen kommunikációs eszközök észlelhetően felhívták a fogyasztó figyelmét arra, hogy a Telenor Blue tarifacsomag előfizetői díjában különbség van a készülékes és készülék nélküli elköteleződés esetén;

d.azon Facebook posztok és Google AdWords hirdetések esetén, melyek egyáltalán nem utaltak arra, hogy a népszerűsített készülék Telenor Blue tarifacsomag egyidejű vásárlásával érhető el.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2][1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 

[1] VJ/13-59/2018. C) fejezet

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar