Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék

Az ügy száma: 105.K.701.058/2020/24.
A felperes: Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannonút 1.)
A felperes képviselője: Oppeinheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) 
Az alperes képviselője: Janitsáry Ügyvédi Iroda (1012. Budapest, Attila út 109.)
A per tárgya: versenyfelügyeleti közigazgatási jogvita (VJ/13- 65/2018.)

ítélet

A bíróság az alperes 2019. december 20. napján kelt VJ/13-65/2018. számú határozatának II. pontját - a Vj/21-66/2018. számú nyilvános változatra is kiterjedően - megsemmisíti, és az alperest e körben új eljárásra kötelezi, ezt meghaladóan a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 750.000 (hétszázötvenezer) forint feljegyzett kereseti részilletéket. A fennmaradó 750.000 (hétszázötvenezer) forint feljegyzett kereseti részilleték az állam terhén marad.

A felek költségeiket ezt meghaladóan maguk viselik.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.