Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: B/581-6/2017.

Hatósági bizonyítvány

A Gazdasági Versenyhivatal a Siegler Ügyvédi Iroda Weil, Gotshal & Manages (1054 Budapest, Szabadság tér 7., eljáró ügyvéd: dr. S. K.) által képviselt HKE Holdings G.K. (11. em., Meiji Yasuda Seimei Ép., 2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokió, 100-0005, Japán) és a Siegler Ügyvédi Iroda Weil, Gotshal & Manages (1054 Budapest, Szabadság tér 7., eljáró ügyvéd: dr. S. K.) által képviselt HVJ Holdings Inc. (15. em., Meiji Yasuda Seimei Ép., 1-1 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokió, 100-0005, Japán) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentéssel kapcsolatos eljárásban a törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – a bejelentőnek igazolja, hogy a bejelentés alapján a törvény 70. § (1b) bekezdése szerint az összefonódás vizsgálatának elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A hatósági bizonyítvány kiadása az alábbi bizonyítékon/bizonyítékokon alapul:

  1. Tpvt. 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentési űrlap és az összefonódás-bejelentési űrlappal együtt benyújtott, az űrlap VI. részében megjelölt iratok;

  1. Tpvt. 43/M. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat.

 

Budapest, 2017. június 29.