Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/88/2016.
Iktatószám:
VJ/88-71/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.)[1] által képviselt Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) eljárás alá vont vállalkozással szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – zárt tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy nem volt jogsértő a Google LLC Allo chatkliens kapcsán az alkalmazás végpontok közötti titkosításra vonatkozó kereskedelmi gyakorlata.

A Google LLC Allo chatkliens adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlata mint vizsgált magatartás vonatkozásában az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi Google LLC-t az általa tett következő vállalások teljesítésére:

 1. A Google LLC vállalja, hogy a jelen döntés kézhezvételét követő 120 napon belül az Allo általi adatkezelésre vonatkozó magyar nyelvű tájékoztatásokat az alábbiak szerint módosítja:

 1. A Google LLC készít egy önálló oldalt a Google Allo Súgó weboldalon belül (https://support.google.com/allo/?hl=hu#topic), amely kifejezetten a személyes adatok Allo általi kezelésére (kezelés, tárolás és használat) vonatkozik (a továbbiakban: adatkezelési aloldal). A Google LLC vállalja, hogy az adatkezelési aloldal tartalmát a fogyasztók számára könnyen érhetően és kiegyensúlyozottan, azaz a fogyasztói döntési lehetőségeket, jogokat és esetleges kötelezettségeket nem eltúlozva és nem is kisebbítve szövegezi meg.

 1. A Google LLC biztosítja, hogy az adatkezelési aloldal hiperlinkje elérhető legyen az Allo Google Play-ben és iOS App Store-ban található leírásában. A Google LLC vállalja, hogy a kontextuális magyarázatot és a hiperlinket a Google Play-ben és az iOS App Store-ban található Google Allo termék-leírásban könnyen, azaz hosszas görgetés nélkül elérhetővé teszi, a bevezető szöveget követő első bekezdésben.

 1. A Google LLC vállalja, hogy az adatkezelési aloldal hiperlinkjét beilleszti az Allo telepítési folyamatába.

 1. A Google LLC vállalja, hogy a jelen döntés kézhezvételét követő 120 napon belül az Allo alkalmazáson belül üzenetet küld a termék magyarországi felhasználóinak, amely üzenet tartalmazni fogja az adatkezelési aloldal hiperlinkjét. A vállalkozás az alkalmazáson belüli üzenet címzettjeit a felhasználók közelmúltbeli tevékenységének IP címe alapján fogja meghatározni.

 1. A Google LLC vállalja, hogy 2018. év negyedik negyedévében a YouTube csatornán Masthead-ként (a főoldalon a fő helyen megjelenő) grafikus banner formájában – egy előre pontosan nem meghatározott napon – adatvédelmi témájú üzenetet jelenít meg Magyarországon (a továbbiakban: edukációs banner). Az edukációs banner fő üzenete az lesz, hogy a vállalkozás számára fontos, hogy a fogyasztók tisztában legyenek azzal, hogy a Google LLC gyűjti és kezeli személyes adataikat és a társaság javasolja az Adatvédelmi irányelvek és az adatvédelmi beállítások átnézését. A banner egyben hiperlinkként működik: a bannerre kattintó felhasználót a böngésző az Adatvédelmi irányelvek tematikus Google oldalra irányítja.

 1. A Google LLC vállalja, hogy a jelen döntés kézhezvételét követő 150 napon belül az A), B) és C) pontok szerinti vállalások teljesítését részletesen és hitelesen igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, amely igazolás keretében a vállalkozás minimálisan képernyőmentéseket és a folyamatot ismertető nyilatkozatokat mutat be

 • az adatkezelési aloldalról,
 • az Allo Google Play-ben és iOS App Store-ban található leírásáról,
 • a módosított telepítési folyamatról,
 • az alkalmazáson belül küldött üzenetről, továbbá
 • az edukációs banner megjelenéséről.
 1. A Google LLC vállalja, hogy a jövőben sem közvetíti a fenti információkat kevésbé érzékelhető módon és nem csökkenti a fogyasztói tájékoztatás szintjét.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a 2016. június 28-ától elérhető, újonnan bevezetett, „Internetes- és alkalmazástevékenység” és a „Hirdetések személyre szabása” Google-fiók funkciók adatkezelésével és -gyűjtésével kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat tekintetében.

A végzéssel szemben a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Meghatalmazása csatolva a VJ/88-4/2016. számú iratban. Ugyanezen irat értelmében helyettesítési meghatalmazott a Horváth M. András Ügyvédi Iroda és dr. H. M. K. ügyvéd (Horányi Ügyvédi Iroda). A képviselő a VJ/88-48/2016. számú iratban tájékoztatta a Gazdasági Versenyhivatalt arról, hogy a helyettesítési meghatalmazásoktól függetlenül az iratok hivatalos kézbesítését kizárólag a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, Dorottya u. 6. címre kérik.