Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/41/2016.
Iktatószám:
VJ/41-195/2016.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az SBGK Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. Sz. K., 1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt Alter Energetikai Iroda Tudományos, Szolgáltató Bt. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 187.), az SBGK Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. Sz. K., 1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt Megújuló Energiapark Kutatóközpont Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 187., korábbi nevén: Alter Energia Kft.), az SBGK Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. N. A. I., 1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt Új Irány Energetika Kft. (8051 Sárkeresztes, Géza utca 30.), az SBGK Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. N. A. I., 1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt LKM.HU Service Kft. (1149 Budapest, Angol utca 38.), valamint a Dr. Bethlendy Mária Ügyvédi Iroda által képviselt Havrilla-Ép Építőipari Szolgáltató Kft. (4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 52.) eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

I.1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Alter Bt., az Új Irány Energetika Kft. és az LKM Trade Kft. a KEOP[1]-2011-4.2.0. azonosító számú pályázati konstrukcióba tartozó, a(z)

I.1.1. dr. Horváthné dr. Nagy Ibolya e.v.,
I.1.2. Gelénes Község Önkormányzata,
I.1.3. DINASZTIA 95 Kereskedelmi és Szolgláltató Kft.,
I.1.4. Galgaguta Község Önkormányzata,
I.1.5. Barcsa Fa Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
I.1.6. Juvenal Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
I.1.7. ING-REORG Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
I.1.8. euroKERÁMIA Külkeresedelmi-Belkereskedelmi Szolgáltató Kft.,
I.1.9. Merkapt Debrecen Épületgépészeti Kereskedelmi Kft.,
I.1.10. Pósán Zoltán e.v.,
I.1.11. Tabaka Erdőgazdálkodási és Kereskedelmi Bt.,
I.1.12. Tamás’97 Mezőgazdasági, Erdőgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
I.1.13. Betty Vendéglátó Bt.

által benyújtott pályázatok esetében, valamint az Alter Bt., az Új Irány Energetika Kft., az LKM Trade Kft. és az Ökotech Trade Kft. az

I.1.14. Alter Bt.

által benyújtott pályázatok esetében a piac, pályázatok felosztására irányuló, egységes és folyamatos versenykorlátozó célú magatartást tanúsítottak.

I.2. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Alter Bt. és az Új Irány Energetika Kft. a fenti magatartásával megsértette a Tpvt. 11. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

II.1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Megújuló Kft., az LKM.HU Service Kft. és a Havrilla-Ép Kft. a KEOP-2012-4.10. azonosító számú pályázati konstrukcióba tartozó, a(z)

II.1.1. CSO-BÁ 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
II.1.2. Fekete Farm Szolgáltató Kft.,
II.1.3. Földesi Agro Gép Kft.,
II.1.4. Invictus-Games Szoftverfejlesztési Kft.,
II.1.5. Radiátor ’75 Épületgépészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
II.1.6. Zemplén-Idegenforgalmi Szálloda és Vendéglátó Kft.,
II.1.7. Papp Róbert e.v.,
II.1.8. Rakfaker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
II.1.9. Plan-Art ’94 Építőipari és Tervező Bt.,
II.1.10. Timpanon-Terv Szolgáltató Bt.,
II.1.11. Juvenal Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint

a KEOP-2012-5.5.0.-B. azonosító számú pályázati konstrukcióba tartozó, a

II.1.12. Betty Vendéglátó Bt.

által benyújtott pályázatok esetében a piac, pályázatok felosztására irányuló, egységes és folyamatos versenykorlátozó célú magatartást tanúsítottak, megsértve ezáltal a Tpvt. 11. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

II.2. A fenti jogsértések megállapításán túl az eljáró versenytanács

  • az Alter Bt.-vel szemben 11.910.500,- Ft, azaz tizenegymillió-kilencszáztízezerötszáz forint,
  • a Megújuló Kft.-vel szemben 36.239.500,- Ft, azaz harminchatmillió-kettőszázharminckilencezerötszáz forint,
  • az LKM.HU Service Kft.-vel szemben 29.013.700,- Ft, azaz huszonkilencmillió-tizenháromezerhétszáz forint,
  • az Új Irány Energetika Kft.-vel szemben 978.600,- Ft, azaz kilencszázhetvennyolcezerhatszáz forint és
  • a Havrilla-Ép Kft.-vel szemben 3.120.000,- Ft, azaz hárommillió-egyszázhúszezer forint

versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A fentieken kívül az eljáró versenytanács egyetemlegesen kötelezi az Alter Bt.-t, a Megújuló Kft.-t, az LKM.HU Service Kft.-t, az Új Irány Energetikai Kft.-t és a Havrilla-Ép Kft.-t 9.210,– Ft, azaz kilencezer-kettőszáztíz forint eljárási költség megfizetésére.

Az eljáró versenytanács a Havrilla-Ép Kft.-nek a 3.120.000,- Ft, azaz hárommillió-egyszázhúszezer forint összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére 12 havi egyenlő összegű részletfizetést engedélyez, akként, hogy a havi részletek összege 260.000,- Ft, azaz kettőszázhatvanezer forint, amit első alkalommal a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, az ezt követő további 11 havi részletet pedig az első részlet megfizetését követő hónaptól minden hónap 30. napjáig köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

Ha a kötelezett a bírságfizetési vagy eljárási költség fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot köteles fizetni. A bírság, az eljárási költség és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

A fentieken túl az eljáró versenytanács meghozta az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács egyebekben a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

Az eljáró versenytanács az Alter Bt., a Megújuló Kft., az Új Irány Energetika Kft. és az LKM.HU Service Kft. részletfizetés iránti kérelmét elutasítja.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell elektronikusan benyújtani, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság a közigazgatási perrendtartás szerinti eljárásban bírálja el. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.[1] Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), mely projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.