Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/33/2016.
Iktatószám:
Vj/33-14/2016.

Egységes szerkezetben a Vj/33-11/2016. számú kiegészítő határozattal[1]

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Jalsovszky Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. B. B., 1124 Budapest, Csörsz utca 41. MOM Park, Gellért Torony) által képviselt Diófa Alapkezelő Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 105.) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Diófa Alapkezelő Zrt. által képviselt Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (1062 Budapest, Andrássy út 105.), illetve a Jacob Lunsingh Tonckens és Arnaud Burlin ügyvezetők (kézbesítési megbízottjuk dr. K. Z.,) által képviselt EURO-MALL Ingatlanbefektetési Kft. (1114 Budapest, Ulászló utca 27. fszt. 1.)

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap közvetlen és ezáltal a Diófa Alapkezelő Zrt. közvetett egyedüli irányítást szerezzen az EURO-MALL Ingatlanbefektetési Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az összefonódást engedélyező, Vj/33-6/2016. számú határozatát 2016. április 26-án hozta meg, ezt követően, 2016. május 18-án került sor a határozat indokolásának 6. pontjának kiegészítésére a Vj/33-11/2016. számú kiegészítő határozattal.