Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/31/2016.
Iktatószám: Vj/31-9/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.; eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt CSC Csőcentrum Kft. (1195 Budapest, Vas Gereben u. 4. B. ép.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Acélbázis Kft. (1195 Budapest, Vas Gereben u. 4. B. ép.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az Acélbázis Kft. szénacél cső és egyéb vas anyagok kis- és nagykereskedelméhez kapcsolódó vállalkozásrésze a CSC Csőcentrum Kft. részévé váljon a felek között 2016. április 11-én létrejött üzletág átruházási szerződés szerinti tartalommal.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Ket. 71/A. §-ának (4) bekezdése alapján jelen határozat meghozatalára tekintettel a 2016. április 22-én kelt, Vj/31-4/2016. számú függő hatályú határozathoz nem fűződnek joghatások.

Budapest, 2016. május 5.