Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/22/2016.
Iktatószám: Vj/22-4/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Partos és Noblet Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvédek: dr. ifj. P. L. és dr. K. Á., 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7/8.) által képviselt Ingram Micro Inc. (3351 Michelson Drive, Suite 100 Irvine, Kalifornia 92612-0697, Egyesült Államok) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén Partos és Noblet Ügyvédi Iroda által képviselt RRC Poland sp. z o.o. (ul. Farbiarska 69 02-862 Varsó, Lengyelország) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az Ingram Micro Inc. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen az RRC Poland sp. z o.o.felett.

Budapest, 2016. március 31.