Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/21/2016.
Iktatószám: Vj/21-9/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper (eljáró ügyvéd: dr. Sz. I.; 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) által képviselt John Deere Shared Services, Inc. (1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19905, Egyesült Államok) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Hagie Manufacturing Company LLC (721 Central Avenue W., Clarion, IA 50525; Egyesült Államok) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a John Deere Shared Services, Inc. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Hagie Manufacturing Company LLC felett.

Budapest, 2016. március 22.