Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/83/2015.
Iktatószám: Vj/83-13/2015.

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a bpv Jádi Németh Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. J. N. A.) és dr H. M. ügyvéd (Horányi Márton Ügyvédi Iroda) által képviselt ALD Automative Magyarország Kft. (1133 Budapest, Váczi út 76.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a bpv Jádi Németh Ügyvédi Iroda és dr. H. M. ügyvéd által képviselt K&H Autópark Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a K&H Autópark Kft. flottakezelési és operatív gépjárműlízing portfoliója (vállalkozásrésze) az ALD Automative Magyarország Kft. részévé váljon.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.