Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/81/2015.
Iktatószám: Vj/81-14/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út. 11.) és a Dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda, valamint a Dr. Szabó Áron Ügyvédi Irodaáltal képviselt Dante International Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. § (1) b) pontja szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Cseh Gábor vezérigazgató által képviselt Fashion Days Shopping Internetes Kereskedelmi Zrt. (2000 Szentendre, Kovács László u. 18.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Dante International Kft.  közvetlen egyedüli 100 %-os irányítást szerezzen a Fashion Days Shopping Internetes Kereskedelmi Zrt. felett.