Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/80/2015.
Iktatószám: Vj/80-9/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. G. P. és dr. E. G.; 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) által képviselt Veolia Energia Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 91-93.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Dunai Hőtermelő Kft. (6724 Szeged, Pulcz utca 44.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Veolia Energia Magyarország Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Dunai Hőtermelő Kft. felett, annak üzletrészei száz százalékának megvásárlásával.