Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/78/2015.
Iktatószám: Vj/78­-15/2015.

Vj/78-9/2015. sz. határozat egységes szerkezetben az azt

módosító Vj/78-11/2015. sz. határozattal

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14.) és a Sólyom Ügyvédi Iroda által képviselt Celtic BidCo S.á.r.l. (Luxemburg, 2163 Luxemburg, Monterey avenue 20.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda és a Sólyom Ügyvédi Iroda által képviselt Alvogen Lux Holdings S.á.r.l. (Luxemburg, 1736 Senningerberg, Heienhaff rue 5.), és PHM Topco 21 S.á.r.l. (Luxemburg, 2320 Luxemburg, Petreusse boulevard 68-70.) - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Celtic BidCo S.á.r.l. közvetlenül és (a PHM Topco 21 S.á.r.l. részvényeinek száz százaléka megszerzésével) közvetetten együttesen megszerezze az Alvogen Lux Holdings S.á.r.l. részvényei száz százalékát, és ezáltal afelett közvetett egyedüli irányítást szerezzen.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.