Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/77/2015.
Iktatószám:
Vj/77-73/2015.

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. F. G.; 1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Agrárintegrátor Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53.), Agrárspektrum Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53.) és Agrochain Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53.) kérelmezőknek összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (4181 Nádudvar, Bem József utca 1.) és KITE Kukorica és Iparinövény Termelési és EgyüttműködésKft. (4181 Nádudvar, Bem József utca 1.) meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy az Agrárintegrátor Kft., az Agrárspektrum Kft. és az Agrochain Kft. közös közvetett irányítást szerezzen a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.