Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/71/2015.
Iktatószám: Vj/71­-7/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. T. J.; 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.) által képviselt EP HUNGARY, A.S. (Pařížská 25, Prága 1, P.C. 110 00, Csehország) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda által képviselt Budapesti Erőmű Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 52.), továbbá az EPI Investment S.a.r.l. (L-1855 Luxemburg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, Luxemburg) és a Milees Limited (Akropoeleos, 59-61. SAVVIDES CENTRE, 1st floor, office 102, Nicosia CY-P.C. 2012, Ciprus) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az EP HUGARY, A.S. közvetlen egyedüli irányítást, és ennek következtében az EPI Investment S.a.r.l. és a Milees Limited közös közvetett irányítást szerezzen a Budapesti Erőmű Zrt. felett.