Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/70/2015.
Iktatószám: Vj/70-8/2015.

Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Petia Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. P. Cs. ügyvéd) által képviselt IC Profil Kft. (8200 Veszprém, Rákóczi utca 5. 1. emelet) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Petia Ügyvédi Iroda által képviselt MAL Magyar Alumínium Termelő és KereskedelmiZrt. „fa” (1012 Budapest, Logodi utca 34/B. III. emelet 1.) meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a kérelmet nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, a bíróság azonban a szükségeshez képest a feleket meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.