Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/69/2015.
Iktatószám:
Vj/69-185/2015.

Nyilvános változat 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a[z]

 • [SZEMÉLYES ADAT] által képviselt TRANS-KD s.r.o. (010 01 Žilina, T. Ružičku 2184/11, Szlovákia), mint a W-Business s.r.o. (945 01 Komarno, Eötvösova ul. 3195/21., Szlovákia) jogutódja;

 • [SZEMÉLYES ADAT] által képviselt Trend Commers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1068 Budapest, Király utca 80.);

 • [SZEMÉLYES ADAT] ügyvéd által képviselt Capital City Apartments Kft. (2045 Törökbálint, Tinódi Lantos Sebestyén utca 28.),

 • [SZEMÉLYES ADAT] által képviselt Tentul Media és Elektronika Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 85.); valamint

 • [SZEMÉLYES ADAT] által képviselt SZACACS s.r.o. (Hlavná 560/560, Semerovo 941 32, Szlovákia, a vállalkozás korábbi megnevezése: Sport investment s.r.o.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, az élelmiszerek reklámozására vonatkozó szabályok, a kozmetikumok reklámozására vonatkozó szabályok, valamint a támogatással nem rendelkező gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó szabályok feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartása nélkül - meghozta az alábbi

határozatot.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy
 • a 2015. január 1.-től - eltérő, de egymással részben átfedő időszakokban - a televíziós reklámokban, a www.medosankurkumaplus.hu és www.medosantermekek.hu honlapon közzétett, a Medosan Kurkuma Plus étrend-kiegészítő kapszula kurkuma összetevőjével kapcsolatosan tett emésztésserkentő hatásra, koleszterinszint csökkentésre, vérhígító, vércukorszint-stabilizáló és méhizomzat összehúzódását segítő hatásra utaló egészségre vonatkozó állítások jogsértőek, mivel megsértik a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1169/2011/EU rendelet) 7. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt előírást, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény ( Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalmat. A jogsértésért 2015. január 1.- 2016. június 30. közti időszak vonatkozásában a W-Business s.r.o. jogutódjaként, a TRANS-KD s.r.o., 2015. január 1. - 2016. március 31. közti időszak vonatkozásában a Trend-Commers Kft., 2016. április 1. -2016. június 30. közti időszak vonatkozásában a Capital City Apartments Kft., 2016. július 1-től pedig a SZACACS s.r.o. tartozik felelősséggel;

 • a 2015. április 1. - 2015. június 24-ig a www.medobalance.hu honlapon közzétett, a MedoBalance étrend-kiegészítő por szelén összetevőjével kapcsolatos állítások, továbbá a magnézium, kálium, cink és mangán összetevők vonatkozásában tett egyes állítások jogsértőek, mivel megsértik a 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt előírást, valamint Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalmat. E jogsértésért a teljes időszak vonatkozáásban a W-Business s.r.o. jogutódjaként a TRANS-KD s.r.o. és a Trend-Commers Kft. tartozik felelősséggel;

 • a 2015. január 1.-től - eltérő, de egymással részben átfedő időszakokban - a televíziós reklámokban, a plakátokon, a www.medobalance.hu és www.medosantermekek.hu honlapon közzétett, a MedoBalance étrend-kiegészítő por vonatkozásában a termék általános, egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan tett reklámállítások jogsértőek, mivel megsértik a 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt előírást, valamint Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalmat. E jogsértésért a 2015. január 1.- 2016. június 30. közti időszak vonatkozásában a W-Business s.r.o. jogutódjaként a TRANS-KD s.r.o.; a 2015. január 1. - 2016. március 31. közötti időszak vonatkozásában a Trend-Commers Kft.; a 2016. április 1.-2016. december 31. közti időszak vonatkozásában a Capital City Apartments Kft; 2016. július 1-től pedig a SZACACS s.r.o. tartozik felelősséggel;

 • a 2015. április 1. és 2016. június 24. között a www.medosankurkumaplus.hu honlapon a Medosan Kurkuma Plus étrend-kiegészítő kapszulával kapcsolatban tett egyes állítások, továbbá 2015. január 1-től – eltérő, de egymással részben átfedő időszakokban - a televíziós reklámokban, a www.medobalance.hu és www.medosantermekek.hu honlapon a MedoBalance étrend-kiegészítő porral kapcsolatban tett egyes állítások,  amelyek a termékek  gyógyhatására utalnak, jogsértőek, mivel megsértik a 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (3) bekezdésében foglalt tilalmat. A jogsértésért 2015. január 1.-2016. június 30. közti időszak vonatkozásában a W-Business s.r.o. jogutódjaként a TRANS-KD s.r.o., 2015. január 1. - 2016. március 31. közti időszak vonatkozásában a Trend-Commers Kft., a 2016. április 1.-2016. június 30. közti időszak vonatkozásában a Capital City Apartments Kft., 2016. július 1-től pedig a SZACACS s.r.o. tartozik felelősséggel;

 • a 2015. január 1.-től - eltérő, de egymással részben átfedő időszakokban – a televíziós reklámokban, a plakáton és a www.medosantermekek.hu honlapon a Medo Hair elnevezésű kozmetikum vonatkozásában a termék a haj és a fejbőr egészségére gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan tett, nem megalapozott, így megtévesztő állítások jogsértőek, mivel az Fttv. 6. §-a (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt tényállást megvalósítva megsértik az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat. E jogsértésért a 2015. január 1.-2016. június 30. közti időszak vonatkozásában a W-Business s.r.o. jogutódjaként a TRANS-KD s.r.o., a 2015. január 1. - 2016. március 31. közti időszak vonatkozásában a Trend-Commers Kft, a 2016. április 1. - 2016. december 31. közti időszak vonatkozásában a Capital City Apartments Kft., 2016. július 1-től pedig a SZACACS s.r.o. tartozik felelősséggel;

 • a 2015. január 1.-től - eltérő, de egymással részben átfedő időszakokban - a televíziós reklámokban, a plakátokon és a www.medosantermekek.hu honlapon a Medosan Skincare-Fluid elnevezésű kozmetikum vonatkozásában tett, a termék futószemölcsök eltüntetésére való alkalmasságára utaló állítások jogsértőek, mivel az Fttv. mellékletének 17. pontjában foglalt tényállás megvalósításával megsértik az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat.  E jogsértésért a 2015. január 1.-2016. június 30. közti időszak vonatkozásában a W-Business s.r.o. jogutódjaként a TRANS-KD s.r.o., a 2015. január 1. - 2016. március 31. közti időszak vonatkozásában a Trend-Commers Kft, a 2016. április 1. - 2016. december 31. közti időszak vonatkozásában a Capital City Apartments Kft., 2016. július 1-től pedig a SZACACS s.r.o. tartozik felelősséggel;

 • a Trend-Commers Kft. 2015. január 1 - 2016. március 31. között, a Capital City Apartments Kft. pedig 2016. április 1. - 2016. december 31. között a gyártó által gyógyászati segédeszköznek minősített, továbbá III. kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszközként forgalomba hozott Reduline 36 tabletta népszerűsítésére szolgáló plakát alkalmazása során nem tartotta be a támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszközök reklámozása tekintetében irányadó ágazati szabályokat a kötelezően alkalmazandó figyelmeztető szöveg feltüntetése tekintetében, ezzel megsértve a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 17. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglaltakat;

 • a Reduline 36 tabletta népszerűsítése során a termék egészségre gyakorolt kedvező – testtömeg-csökkentő – hatására utaló, de az eljárás alá vont vállalkozások által nem igazolt reklámállítások, melyek 2015. január 1.-től - eltérő, de egymással részben átfedő időszakokban - a televíziós reklámokban, a plakátokon és a www.medosantermekek.hu honlapon jelentek meg, jogsértőek, mivel megsértik a Gyftv. 17. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak előírást, továbbá megvalósítják az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt tényállást, megsértve ezzel az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalmat. E jogsértésért a TRANS-KD s.r.o. a W-Business s.r.o. jogutódjaként a 2015. január 1. - 2016. június 30. közti időszak vonatkozásában, a Trend-Commers Kft. a 2015. január 1-től 2016. március 31-ig időszak vonatkozásában, a Capital City Apartments Kft. a 2016. április 1. - 2016. december 31. közti időszak vonatkozásában, a SZACACS s.r.o. pedig 2016. július 1-től tartozik felelősséggel.

 1. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi a TRANS-KD s.r.o.-t 22.200.000,- Ft (azaz huszonkettőmillió-kettőszázezer Forint), a Trend Commers Kft.-t pedig 10.000.000,- Ft (azaz tízmillió Forint) bírság megfizetésére, amely összeget az eljárás alá vontak a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács a Trend Commers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. eljárás alá vonttal szemben kiszabott bírság tekintetében a vállalkozás-csoport tagjaként a Tentul Média és Elektronika Kft.-t nevesíti, mivel a tisztességtelen piaci magatrtás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a Trend Commers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

 1. Az eljáró versenytanács a SZACACS s.r.o. számára e határozat kézhezvételétől kezdődően megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, és kötelezi arra, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően 30 napon belül dokumentálva igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy miképpen tett eleget a jogsértő magatartást további folytatásától való eltiltásra vonatkozó kötelezettségének.

Ha SZACACS s.r.o. az igazolási kötelezettségének az előírt határidőben nem tesz eleget, az eljáró versenytanács az igazolás kikényszerítése az erre irányuló végrehajtási eljárást azonnal megindítja.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások alábbi magatartása nem jogsértő:

 • a Medosan Kurkuma Plus étrend-kiegészítő kapszula kurkuma összetevőjével kapcsolatosan olyan egészségre vonatkozó állítások alkalmazása a televíziós reklámokban, plakáton, a www.medosankurkumaplus.hu és www.medosantermekek.hu honlapon, amelyek azt sugallják, hogy a termék antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású, továbbá ízületi problémák esetén, vérkeringésre és az érrendszer állapotára, továbbá az immunrendszer működésére gyakorolt kedvező hatás kiváltására képes;

 • a www.medobalance.hu honlapon közzétett, a MedoBalance étrend-kiegészítő por kalcium összetevőjével kapcsolatban alkalmazott állítások alkalmazása, továbbá a magnézium, kálium, cink és mangán összetevők vonatkozásában tett egyes egészségre vonatkozó állítások alkalmazása;

 • a Reduline 36 tabletta népszerűsítése során a televíziós hirdetések, valamint a www.medosantermekek.hu honlapon közzétett kötelező tájékoztatás és figyelmeztetés feltüntetésének módja.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

***

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács az egyéb vizsgált magatartások tekintetében az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.